O nama

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gračac djeluje u sklopu Vatrogasne postrojbe Gračac skupa sa njezinim profesionalnim djelatnicima.
Društvo je aktivno tijekom cijele godine, te zapošljava određen broj svojih operativnih članova u protupožarnoj sezoni koja kreće od 15.6. i najčešće završava 15.9. tekuće godine.
Trenutno ima 20 aktivnih članova koji su obučeni i spremni intervenirati tijekom cijele godine.

Tijela upravljanja

Prema Statutu Društvom upravlja Skupština kao najviše tijelo.
Operativni, izvršni, pričuvni i članovi veterani čine Skupštinu Društva s pravom glasa. Ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

Zapovjedništvo čine zapovjednik, predsjednik te 3 člana koji odredi Skupština.

Upravni odbor upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine.
Predsjednik, zapovjednik, zamjenik predsjednika, zamjenik zapovjednika, tajnik  članovi su Upravnog odbora po položaju.

Radom Upravnog odbora upravlja predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

Vatra

Vatra je jedna od najvažnijih pojava čovjekova života i razvoja civilizacije.
Koliko je god bilo teško do nje doći, još je teže bilo njeno održavanje, no ipak je najteže ostalo, njeno obuzdavanje.
Proučavajući prirodu i boreći se sa stihijom čovjek je došao do spoznaje da se vatra može
gasiti, našao je sredstva za obranu od nje i u toj dugotrajnoj borbi postao njen gospodar, a ona njegov sluga.
Njemačka je prva zemlja koja je organizirano pristupila zaštiti od požara i postavila temelje
dobrovoljnog vatrogastva. Pučanstvo Magdenburga 1823. godine u svezi s time osnovalo “Savez poštenih ljudi”.
Prvo dobrovoljno vatrgasno društvo osnovano je 1841. godine u Meissenu, no zvanični osnutak dobrovoljnog okupljanja vatrogasaca spominje se 1846. godine, osnivanjem društva u Durlachu.

Povijest

Prvo vatrogasno društvo u Hrvatskoj utemeljeno je 1864. u Varaždinu, a 1865. godine u Sisku, dok je u Međimurju prvo društvo takve vrste utemeljeno 31.1.1875. u Prelogu, Čakovcu 18.10.1875. godine.
1882. osnovano je društvo u Murskom Središću, a šest godina kasnije redom u Donjoj Dubravi, Kotoribi, Cirkovljanu i Goričanu.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gračac osnovano je 15.01.1998 na inicijativu UHDDR-a, te do sada ima odrađene 23 protupožarne sezone.