Pristupanje u DVD Gračac

Prema statutu Društva, članovi mogu biti:

–  operativni,
–  izvršni,
–  pričuvni,
–  veterani,
–  počasni,
–  vatrogasni pomladak,
–  vatrogasna mladež.

Status operativnog člana osoba može imati samo u jednom dobrovoljnom vatrogasnom društvu.
Operativni član mora imati mjesto prebivališta ili boravišta na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva, to jest Općine Gračac.

PRISTUPNICU možete sami printati, popuniti i donijeti u prostorije DVD-a Gračac te po mogućnosti kontaktirati osobe koje su navedene pod rubrikom ”Kontakt”.