Tijela upravljanja

Prema Statutu Društvom upravlja Skupština kao najviše tijelo.
Operativni, izvršni, pričuvni i članovi veterani čine Skupštinu Društva s pravom glasa. Ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

Zapovjedništvo čine zapovjednik, predsjednik te 3 člana koji odredi Skupština.

Upravni odbor upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine.
Predsjednik, zapovjednik, zamjenik predsjednika, zamjenik zapovjednika, tajnik  članovi su Upravnog odbora po položaju.

Radom Upravnog odbora upravlja predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.